Wat

  • Executive coaching / persoonlijk leiderschap
  • Inspirerend leidinggeven
  • Leidinggeven aan verandering
  • Organisatieontwikkeling

door coaching, training, intervisie en advies.

  • Coaching start altijd met een intakegesprek. Ik vind het essentieel dat we zowel een persoonlijke als inhoudelijke basis hebben om samen resultaat te bereiken.
   Dat intakegesprek is gratis. Tussentijds hebben we een evaluatiegesprek met de opdrachtgever om de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ te zetten.
   Het traject sluiten we af met een eindevaluatiegesprek.
  • Bij intervisie staat het leren met en van elkaar centraal. Ik werk graag met behulp
   van de incidentmethode. Net zo belangrijk als het vergroten van de inhoudelijke kennis
   vind ik het versterken van de onderlinge band tussen de deelnemers; de groep
   wordt een team.
  • Training gaat om bewustwording, het ontwikkelen van (leiderschaps)vaardigheden
   en het opdoen van inspiratie.
   Hoe geef jij – samen met je collegae – met al je persoonlijke kwaliteiten optimaal vorm
   en inhoud aan je rol als leidinggevende binnen je organisatie in deze tijd?

 

Graag werk ik o.a. samen met Miranda Joosen. Zij ondersteunt management en medewerkers bij het tot stand brengen van de gewenste organisatieverandering en is hierin zeer effectief: www.mirandajoosen.nl